דורך

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
ישר, ללא עיקופים. צורה מלאה של 'דוּך'.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019