דנה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
1. משאית מסוג אינטרנשיונל, בעקבות שמה של הזמרת הפופולרית דנה אינטרנשיונל. 2. סבון צבאי. בעקבות שמו המסחרי של סבון כלים המשמש גם לרחיצה אישית: "אח שלי תעביר את הדנה, אני הולך לחדר אוכל".


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019