זבב"ם

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
זקפת בוקר בלתי מנוצלת. ראשי תיבות המתארים פן חשוב בחייו של החייל הצעיר.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019