זחילת שישים על שש

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
זחילה תוך שימוש במרפקים ובקצות הרגליים.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019