חולה צבא

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חייל או קצין האוהב את שירותו הצבאי במידה קיצונית: "קובי ורוב קציני הגדוד היו חולי צבא אמיתיים" (יובל, 45).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019