חיובי

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
מילת אישור: "האם תקין? רות. חיובי. תקין" (לשם, 17). נהוגה בשפת הקשר אבל חדרה לשפה הצבאית בכלל: "חגית באה? חיובי" (מבצע סבתא).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019