חיות הנגב

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
יחידה מיוחדת שפעלה בדרום הארץ במלחמת השחרור.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019