חמש דקות, מיידי, הנע והמתן

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
הגדרה מבצעית למצבי כוננות ליירוט בטיסה מבצעית.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019