חמש תשע

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
תנאי שירות נוחים במיוחד: "רגע, את באת בשביל חמש תשע, לא? חמש יום בסיס תשע יום בבית" (ירוקות).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019