טווס

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
סיור רגלי, בלשון הקשר: "תגיד לו שיארגן טווס תוך חצי שעה" (שתי אצבעות מצידון).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019