טול

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
תרגול תוך הנפת הנשק בשתי הידיים, צורה מקוצרת של 'אכבר טול': "הקפנו את המחנה ... בנשק בלי רצועה כשהוא מונף אל על, טול קראו לזה בטירונות" (סבתו, 85). ערבית: הנפה.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019