טר"ש בטיטו

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חייל שנוא וצייתן. בעקבות דמות במערכון של הבדרן דודו טופז.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019