יונק הצוף

מילה חדשה שהתווספה למילון שירת הפזמניק
מכשיר לאיסוף צואה ממתקן שירותים כימי: "א: יצאתי לכבֵדה אבל בדיוק יונק הצוף עבד על המתקן, אז פרצתי לשירותי הסגל. ב: תגיד תודה. אני עוד שירתתי בימים של הקרוסלה". בעקבות 'יונק הדבש', ציפור שיר. הוסף למילון על ידי דודיק ר.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019