ירי דו"ץ

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
פגיעה בחיילים בעת פעילות מלחמתית על ידי חיילי אותו צבא, עקב טעות בזיהוי: "נפגע מאש כוחותינו, מכדור דו"צ מטווח קצר" (לשם, 170). ראשי תיבות: ירי דו צדדי. החליף את 'אש ידידותית'.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019