כל דבר בצבא נחלק לשלושה חלקים

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
אִמרה מקובלת בצה"ל המתייחסת למגוון תחומים ועניינים: "המשימה שלנו תתחלק לשלושה חלקים. אין כאן מרווח של סנטימטר לשום תקלה. ברור?" (מבצע סבתא); "כמו כל דבר בחיים הרובה מחולק לשלושה" (אביטוב, 370); "בצבא הכל מתחלק לשלוש, חוץ מהעוף, הוא מתחלק לארבע". חוק השלושה קיים בחיל הנחתים האמריקאי, הבנוי על עקרון 'האחריות על שלושה' במסגרת שרשרת הפיקוד, כדי לאפשר ניהול יעיל של החיל. לאִמרה בסיס בפתגם הלטיני omne trium perfectum: 'מה שמגיע בשלשות הוא מושלם'.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019