לא מערבבים זית ובית

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
פתגם הקובע שכאשר החייל נמצא בחופשה בביתו הוא אינו מדבר בשפה צבאית ועל ענייני הצבא, ואינו לובש מדים.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019