מבצעי

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
כרוך בתנאים הנדרשים במשימה קרבית: "ניסינו להכניס סטנדרט מאוד גבוה: שינה מבצעית, אוכל מבצעי, מים מבצעי" (גולני טירונות). 'שינה מבצעית' עשויה להיות קצרה משינה רגילה, אוכל מבצעי עשוי לכלול מנות קרב, וכדומה.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019