מג'ויף

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חסר ערך, נחות, מתועב: "לכל היותר כדאי להודיע על הנון-צדיק המג'ויף שלך לקַשָר הפלוגתי המחוק מעייפות ומשביזות" (זיידמן, 66). בעקבות 'ג'יפה', מילת סלנג ערבית שפירושה זוהמה.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019