מוקי

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
ממוקם, בלשון הקשר: "מוקי ליֶרי"; "מוקי בעמדה".


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019