מורעל

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חייל חדור תשוקה רבה להילחם ולעמוד במשימות הצבא: "לא הייתי כל כך מורעל לפני שהתגייסתי" (רגן, 66); "מורעל על הצנחנים משהו פחד" (יצחקי, 232). בעקבות 'רעל'.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019