מוש

מילה חדשה שהתווספה למילון שירת הפזמניק
קיצור למילה ״מושעה״. מדובר בחניך אשר לרוע מזלו ירד קורס, ולרוב ישמש כיד ימינו של הרס״ר. המוש מאופיין בתחושת חוסר משמעות ושייכות אך מנגד זוכה לפרסום רב ברחבי הביס״ט (בית הספר לטיס).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019