מסטינג

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
פנכת אוכל מאלומיניום המשמשת בצבא, פינָך: "אוכלים במסטינג – וזה לא צלחת" (עלון חרב). שיבוש של אנגלית: mess-tin (פנכת מטבח).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019