מקומבן

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
מאורגן ומצויד היטב באמצעות קשרים ועקיפת כללים וסמכויות: "את יודעת איך החדר שלי? מה זה מקומבן, חדר לבד, טלוויזיה, מיטה זוגית" (ירוקות). בעקבות 'קומבינה'.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019