נין

מילה חדשה שהתווספה למילון שירת הפזמניק
מי שהתגייס שלוש שנים אחרי חייל ותיק. כיום שהשירות המלא הוא פחות משלוש שנים רק מי שקיבל "דפוק" זוכה לראות את ניניו, מה שכמובן לא כל כך משמח אותו.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019