סטיקר

מילה חדשה שהתווספה למילון שירת הפזמניק
בחיל האוויר: טייס שנולד לטוס. התפיסה הרווחת גורסת כי בדרך כלל אדם זה אינו נדרש למאמץ גדול בעת טיסה, נוטה לסמוך על תחושותיו הטבעיות — ולהצליח.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019