סקלקלפ

מילה חדשה שהתווספה למילון שירת הפזמניק
ראשי תיבות של "סתום קומפלט לא קולט לא פולט", שימש בנח"ל 1968-1965. על פי "יואל קורנבלום "זאת לא הייתה מחמאה, ונועדה לומר שהחייל המדובר הוא די טיפש".


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019