עשה צבא

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
שירת בצה"ל: "אולי היא אומרת, יופי, עשית צבא" (ירוקות).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019