פאק בהשכמה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
אי קימה בשעה מיועדת.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019