פין טלוויזיה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
פין ברובה m-16 המחבר את הבריח למחלק, ומאפשר לו חופש תנועה בין שני מצבים אפשריים. נקרא כך על פי צורתו.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019