פיתייה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
ארוחה בשטח הפעילות, המתבצעת ללא כלי אוכל.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019