פלמ"ח

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
יחידות לוחמות של ארגון ההגנה. ראשי תיבות: פלוגות מחץ. לראשי התיבות נדרשו צירופים אירוניים: 'פקקים לכל מיני חורים'; 'פועלים לעזרת משקים חקלאיים'; 'פה לא מקבלים חופש'.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019