פנטרי

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
תורן הגשת אוכל, נהוג בחיל הים. אנגלית: pantry, חדר המשמש להכנת אוכל או לאיחסונו, וכן כינויו של האחראי על החדר.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019