צד"ח

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
יחידה בצנזורה הצבאית שקראה את מכתביהם של חיילים לעורף. הנוהל בוטל. ראשי תיבות: צנזורה דואר חיילים.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019