קוף

מילה חדשה שהתווספה למילון שירת הפזמניק
בחיל האוויר: חניך בעל כשרון טבעי לחקות בצורה מדויקת את מדריך הטיסה שלו ולבצע אחריו את הפעולות בדיוק מושלם תוך קליטה מהירה.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019