שיחת הבהרה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
שיחת מפקדים המוקדשת לנזיפות ולרענון תקנות: "אני אמנית בשיחות הבהרה" (ירוקות)


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019