שלנו בשלנו

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חילופי ירי בין כוחות מאותו צבא, עקב היעדר מידע או טעות בזיהוי: "ניהלנו קרב שלנו בשלנו, שאף אחד לא הבין מי נגד מי" (המרמן, 43).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019