שצ"תק

מילה חדשה שהתווספה למילון שירת הפזמניק
ש"צ: ראשי תיבות של "שתוק צעיר", אמנם לא מבטאים את ש"צ באופן המסורתי (shatz). במקום, מבטאים את ש"צ ללא תנועות (shh tss). שצת"ק: שתוק צעיר תכין קפה. גם את ראשי תיבות האלו מבטאים ללא תנועות (shh tss t k).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019