שתוק צעיר

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
שתוק צעיר. הערה בוטה לחייל חדש על ידי הוותיקים ממנו: "כל דבר אתה צעיר, שתוק צעיר, דברים כאלה" (קחטן, בן).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019