מה חזק יותר: כסף, מין או מוות?

פול אוגדן | 05 בדצמבר 2014

משהו על מילים אופנתיות באנגלית. תוכנות חדשות מאפשרות לבדוק אילו מילים בעלייה בשימוש ואילו בירידה, על פי קורפוס סרטים וסדרות טלוויזיה.

מה חזק יותר: כסף, מין או מוות?

http://movies.benschmidt.org/

עולים ויורדים: אחי, פיפי, פלוץ.

http://flowingdata.com/2014/09/17/search-for-word-usage-in-movies-and-television-over-time/

על עליית need to וירידת ought to:

http://sappingattention.blogspot.co.il/2014/09/screen-time.html

תמונה ראשית