האם לאסור על דיבור בסלנג בשיעורי בית הספר?

רוביק רוזנטל | 21 בינואר 2020

אנשי חינוך ולשון טוענים שאיסור על סלנג בכיתה מזיק יותר מאשר מועיל

https://www.bbc.com/news/education-51064279?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/czdnnl1kkpyt/language&link_location=live-reporting-story

תמונה ראשית