בגן הילדים השוודי מדברים בשפת הוויקינגים

פול אוגדן | 23 במרץ 2016

שוודית, דנית ונורווגית אינן רק דומות אחת לשנייה, כולן צאצאי שפת הוויקינגים, הנורדית הקדומה. הן שייכות לענף הצפוני של המשפחה הגרמאנית, שנכללות בה גם איסלנדית ופראונית. השריד האחרון שנותר מהנורדית הקדומה היא השפה האלפאדאלית. כיום מדברים בה פחות מ-5000 איש המרוכזים באחת העיירות בשוודיה (ראו תמונה), אבל ממשלת שוודיה החליטה לאשר פתיחת גן מיוחד שזו תהיה שפת היום-יום שלו. בחקר השפה מעורב גם הבלשן הישראלי יאיר ספיר.
http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-35831359
 http://www.thelocal.se/20160316/swedens-lost-forest-language-to-be-taught-in-new-preschool
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Elfdalian

תמונה ראשית