גרמניה מוחקת את האלף בית הפונטי הנאצי

רוביק רוזנטל | 08 בדצמבר 2020

בתקופה הנאצית  שינתה המערכת הצבאית את האלפבית הפונטי בשפת הקשר, והשמיטה ממנו שמות יהודיים. כדי למחוק את עקבות האלפבית האנטישמי מכינים בצבא גרמניה אלפבית פונטי חדש. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-55186459

תמונה ראשית