כשבגד-כפת חגג בוֶנֶציה

פול אוגדן | 05 במאי 2015

אלדו מנוציו, אחד המדפיסים והמוציאים לאור הראשונים, פתח בית מלאכה בונציה, לא הרבה שנים אחרי שגוטנברג המציא את שיטת הדפוס הנסמכת על "אותיות נעות" (movable type). מפעלו היה פורה, ובמשך שנים רבות הוא הוציא לאור והדפיס (בתקופה זו לא היה שוני מוחלט בין המקצועות) הרבה, הרבה ספרים. בין עבודותיו ספר שמנסה להסביר, בלטינית כמובן, את עקרונות  הדקדוק העברי, כולל חוק בגד-כפת. 

http://nyti.ms/2BwteRk

 

תמונה ראשית