אוסטרליה משנה את מונחי ההתעללות בילדים

רוביק רוזנטל | 28 ביוני 2022

כמה מדינות באוסטרליה שינו את מונחים כמו "יחסי מין עם צעירים הזקוקים לטיפול מיוחד", ל"התעללות מינית ממושכת בצעירים הזקוקים לטיפול מיוחד"

https://theconversation.com/not-a-relationship-why-the-legal-language-of-child-abuse-needs-to-change-184453

תמונה ראשית