למה אנחנו אומרים זיגזג ולא זגזיג?

רוביק רוזנטל | 07 ביולי 2020

קטע וידיאו מגניב מסביר חוק עתיק באנגלית ובשפות נוספות: במילים כפולות, תנועת i או e תבוא תמיד לפני תנועת a או o. אז תעשו את זה תיק-תק (ולא תק-תיק) ואל תעשו מיש-מש (ולא מש-מיש)

https://www.bbc.com/reel/video/p08fvz6y/the-english-language-laws-you-never-knew-you-knew

תמונה ראשית