טהרנים, די לתקן אחרים על כל צעד ושעל

רוביק רוזנטל | 15 בדצמבר 2020

מילונאית אוסטרלית מרכזית קובעת: מתקני השגיאות לאחרים מגזימים, רוב התיקונים מיותרים, ותיקוני היתר מזיקים

https://www.theguardian.com/education/2020/sep/29/irregardless-of-your-agreeance-language-pedants-should-know-when-not-to-care

תמונה ראשית