שלום, ברצוני ללמוד ערבית

פול אוגדן | 17 במרץ 2015

בעברית, כמו באנגלית והרבה שפות אחרות, ההבדלים בין השפה המדוברת והשפה הכתובה קטנים למדי. למרות זאת, בערבית ההבדלים כל כך משמעותיים שאפשר להגדיר את השפה המדוברת והשפה הכתובה כשתי שפות נפרדות. יתרה מכך, השפה המדוברת מחולקת לכמה וכמה ניבים, ממרוקו במערב ועד בחריין במזרח, כך שמסר שאיש לוחש באוזנו של שכינו, כל הדרך ממרוקו לבחריין, לא יובן כבר במצריים. מענין שטען כבר במאה ה-14 אה"ס ההיסטוריון הערבי אבן ח'לדון שערבית איננה שפה אחידה, אלה כמה וכמה שפות.

http://lughat.blogspot.co.il/2015/03/ibn-khaldun-arabic-dialects-are.html

הריבוי הזה גורם כאב ראש לאדם המנסה ללמוד ערבית, כמו בקומיקס הבא:

http://www.itchyfeetcomic.com/2014/10/vanilla-arabic.html#.VQKWOuF25yB

 

 

 

תמונה ראשית