מילון המילים האיומות (באנגלית)

פול אוגדן | 01 ביוני 2016

העיתון האנגלי גארדיין מביא באחד ממוספיו מילון מקיף של מה שהוא קורא "מילים איומות" (horrible words). המילון הוא מעין מפה של העוולות שעושים המשתמשים בשפה האנגלית לשפתם. חלק ניכר מן התובנות והדוגמאות אפשר לאמץ לעברית.

http://bit.ly/1TWDeEU

 

 

תמונה ראשית