ניו יורק, בית קברות לשפות

פול אוגדן | 25 בפברואר 2015

בעיר העולם ניו יורק אפשר לשמוע לא פחות משמונה מאות שפות. חוקרי הלשון אפילו מחפשים בה את הדוברים האחרונים של שפות על סף הכחדה, וגם מוצאים.

http://www.bbc.com/news/magazine-20716344

תמונה ראשית