שפת העטלפים מלמדת על התפתחות הלשון האנושית

רוביק רוזנטל | 31 באוגוסט 2021

הדרך בה מתקשרות אימהות עטלפים עם צאצאיהם מלמדת לדעת חוקרים על הדרך בה נוצרה גם לשון בני האדם

https://theconversation.com/bat-pups-babble-and-bat-moms-use-baby-talk-hinting-at-the-evolution-of-human-language-166243

תמונה ראשית